^ Back to Top

OFERTA

 
PROJEKTOWANIE
 • projekty koncepcyjne, techniczne
 • wizualizacje
 • inwentaryzacja istniejącej zieleni
 • przygotowanie wniosków na wycinkę drzew i projekty nasadzeń zastępczych
 ZAKŁADANIE
 • kompleksowa realizacja ogrodów przydomowych, zieleni firmowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
 • zakładanie trawników z siewu i rolowanych
 • przygotowanie terenu, niwelacje, nawiezienie ziemi urodzajnej 
 • sadzenie drzew i krzewów
 • zakładanie rabat bylinowych, oczka wodne, skalniaki
 • montaż elementów infrastruktury: pergole, trejże, altany, ławki, ścieżki kamienne, oświetlenie, obrzeża itp.
 • systemy automatycznego nawadniania Rain Bird, Hunter
 PIELĘGNACJA 
 • pielęgnacja trawników - koszenie, wertykulacja, areacja, nawożenie, piaskowanie, ochrona przed patogenami, renowacja zdegradowanych trawników
 • pielęgnacja roślin – odchwaszczanie rabat, nawożenie, ochrona przed patogenami przycinanie drzew i krzewów, ściółkowanie, uzupełnianie nasadzeń roślinnych
 • wycinka drzew, zrębkowanie gałęzi
 • całoroczna pielęgnacja ogrodów, przygotowanie do zimowania, utrzymywanie infrastruktury ogrodowej, czyszczeni oczek wodnych, konserwacja systemów nawadniania
 USŁUGI SPRZĘTEM OGRODNICZYM
 • mobilny rębak do gałęzi 
 • ciągnik ogrodniczy z glebogryzarką i ładowaczem czołowym
 • kosiarka samojezdna

 

Zapraszam do współpracy

 

Inspektor Nadzoru w Terenach Zieleni 

mgr inż. Krzysztof Wojdanowicz

z